Ogłoszenie „…pójdę w nocy mrok…” 2012

Już za kilka dni w nocy z 15 na 16 września 2012 odbędzie się Drugi Łaskarzewski Rajd Nocny „…Pójdę w nocy mrok…”. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie. Szczegóły uczestnictwa dostępne są w załączonej dokumentacji Rajdu.
Regulamin Rajdu “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Karta zgłoszeniowa dla wszyskich Rajdowiczów “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Karta zgłoszeniowa grupy zorganizowanej “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Rajdzie “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Harmonogram Rajdu 15/16 września ”…pójdę w nocy mrok…” 2012
Rajd bez opłaty wpisowej. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników, certyfikaty ukończenia i uczestnictwa w Rajdzie.
Formalne zgłoszenia przyjmujemy tylko do 13 września 2012 roku z uwagi na konieczność ubezpieczenia wszystkich Rajdowiczów.
 Zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonych druków można składać:
1. osobiście:
w sobotę 8.09.2012r. od 13.00 do 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie ( II piętro budynek OSP Łaskarzew)
2. wysyłając skany e-maila: historia.laskarzew@interia.pl
3. poprzez indywidualny kontakt z zespołem organizacyjnym:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, e-mail: tel. 602716492,
Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie poprzez utworzone wydarzenie na Facebooku prosimy o dopełnienie formalności, wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych organizatorom Rajdu. 

Zapraszamy zainteresowanych.
Pójdziemy dwoma szlakami niebieskim i czerwonym. Do przeglądu na załączonej mapie.