Relacja z Trzeciego Łaskarzewskiego Rajdu …Pójdę w nocy mrok…

Trzeci Rajd pieszy „…pójdę w nocy mrok…” już za nami. Dokładnie łącznie 128 rajdowiczów i rajdowiczek w nocy z 21 na 22 września 2013r. weszło w nocy mrok. We wspólnym nocnym wędrowaniu uczestniczyli dorośli i młodzież, którzy zdecydowali się na wspólny wysiłek dla upamiętnienia i zachowania od zapomnienia wydarzeń września 1939r. – obrony i spalenia miasta Łaskarzewa. W ten sposób uczcili nie tylko naszą lokalną historię ale także wszystkich, którzy w 1939r. podjęli nierówną walkę z okupantem.

Przed wyjściem

Rozpoczęcie rajdu 2013 nastąpiło o godzinie 16.00 przy pomniku obrońców Łaskarzewa gdzie delegacja zapaliła symboliczny znicz. Od 16.00 do 17.00 dostępne dla zwiedzających było łaskarzewskie muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej w podziemiach Kościoła Parafialnego, gdzie można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów związanych z życiem i tradycją ziemi łaskarzewskiej. W punkcie zbiórki rajdowej przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie pierwsi uczestnicy zbierali się do wyjścia już około godziny 18.00 а od 19.00 organizatorzy z Komandorem na czele zaczęli przeprowadzać odprawę poszczególnych grup. W tym roku w ustalonym terminie udział w rajdzie wzięło 12 grup.

Trasy, grupy i przebieg 

Około 20.00 uczestnicy wychodzili na trzy wyznaczone trasy Rajdu w odstępach 10 minutowych i po około 2 godzinach wyszli na szlak ostatni rajdowicze а na nocnym dyżurze w bazie Rajdu w Stowarzyszeniu C.I.A przy ul. Alejowej 13 czuwał P. Tadeusz Rutkowski Komandor Rajdu wraz z P. Renatą Bednarczyk wspierającą Komandora. Pogotowie w terenie zapewniał Rajdowiczom P. Marian Żabczyński z małżonką. Szlak czerwony o długości około 24 km.: Łaskarzew – Baranicha – Aleksandrów- Kolonia Dąbrowa – Wanaty – (Punkt specjalny) wspólne ognisko w Lewikowie – Lipniki – Sośninka – Łaskarzew. Szlak niebieski o długości około 18 km: Łaskarzew – Aleksandrów – Kolonia Dąbrowa – (Punkt specjalny) wspólne ognisko w Lewikowie – Lipniki – Sośninka – Łaskarzew. Szlak żółty o długości około 16 km: Łaskarzew – Sośninka – Lipniki – (Punkt specjalny) wspólne ognisko w Lewikowie – Kolonia Dąbrowa – Aleksandrów – Łaskarzew. Szlakiem czerwonym poszli: Grupa The Ridges, Grupa Zieloni, Grupa Cinki i bez nazwy, Grupa Agnieszki Korgol wcześniej poszukiwacze zapomnianej historii, Grupa Domandżerki. Na szlak niebieski wyszły grupy: Grupa Blue Caribbean, Grupa Długa, Grupa MJ Skład, Grupa Ekipa z czerwonego jeepa, Grupa Cichociemni. Na szlak żółty wyszły Grupy: Grupa InfoturLGD, Grupa Zakręcone Pudelki. Samochodem na trasę wyruszył P. Marian Żabczyński – Strażnik Rajdu, któremu w wykonywaniu przydzielonych obowiązków towarzyszyła małżonka P. Urszula Żabczyńska. Uczestnicy mieli za zadanie odszukanie na swoich trasach kopert z notkami dotyczącymi wydarzeń historycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kampanii wrześniowej i II wojny światowej 1939r.- 1945r. mających wpływ na losy miasta Łaskarzew, powiatu garwolińskiego i losy Polski. Trasy nie były łatwe do przejścia. Tym bardziej w nocy. Uczestnicy musieli się wykazać wzorową umiejętnością orientacji w terenie oraz niezłą kondycją i sprawnością fizyczną. Wędrowali przez łąki, lasy i pola z małymi wyjątkami również drogami utwardzonymi. Świeże, rześkie nocne wrześniowe powietrze i pełnia księżyca dawały dodatkową siłę do dalszej wędrówki podczas, której słychać było śpiewy rajdowiczów.

Krótka statystyka 

Na 128 idących najliczniej reprezentowaną grupą mieszkańców Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego w III Rajdzie była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, która stanowiła około 80 procent uczestników wydarzenia. Na trasy wyszło również więcej rajdowiczek niż radowiczów w proporcji około 60 do 40 procent. Liczebność poszczególnych grup kształtowała się od 7 do 15 uczestników w grupie. W porównaniu z II Rajdem widać rosnącą liczbę uczestników, którzy właśnie poprzez wspólny wysiłek chcą upamiętniać rocznicę obrony i spalenia miasta Łaskarzew. Punkt specjalny Na półmetku rajdu około godziny 22.00 organizatorzy przygotowali tzw. Punk specjalny czyli ognisko z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników III rajdu „…pójdę w nocy mrok…”. Na pole w Lipnikach w miejscu udostępnionym dla Rajdu przez Pana Janusza Gurdka – Sołtysa wsi Lewików przybyli Strażacy z OSP Łaskarzew, którzy pomogli w rozpaleniu ogniska, wydawali prowiant uczestnikom, podświetlali teren punktu specjalnego oraz zapewnili zabezpieczenie medyczne wydarzeniu. Uczestnicy posilili się i wzmocnili na dalszą trasę żurkiem z jajkiem, gotowaną kiełbaską i pączkami. Przy płomieniach ogniska panowała radosna atmosfera sprzyjająca integracji wszystkich rajdowiczów i rajdowiczek.

Organizatorzy, wsparcie medialne i sponsorzy: 

Rajd „…pójdę w nocy mrok…” to oddolna inicjatywa przeprowadzona wspólnymi siłami trzech łaskarzewskich organizacji pozarządowych, tj. Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Łaskarzewie. W organizację rajdu licznie zaangażowani byli mieszkańcy Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego. Wsparcie promocyjne dla rajdu tak jak rok temu zapewniały media lokalne oraz patroni medialni, tj. Gazeta Powiatu Garwolińskiego Twój Głos, Portal KurierGarwoliński.pl, Portal WirtualnyGarwolin.pl, Portal NaszeSprawy.info, Telewizja internetowa TelewizjaGarwolin.pl. Wydarzeniem zainteresowali się także lokalni prywatni przedsiębiorcy i instytucje, którzy zostali sponsorami rajdu zapewniając finansowanie na potrzeby rajdu. Wsparcia udzielili: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie, Ł-meat Łuków, TOP Market Łaskarzew, Młyny Żabczyńscy, Piekarnia Żabczyńscy, Sklep ogólno przemysłowy JEDYNKA, Sklep Militarny Garwolin, Stacja diagnostyczna Laguna. Koszty poniesione przez sponsorów to: koszt ubezpieczenia uczestników rajdu, koszt druku certyfikatów uczestnictwa w rajdzie, koszt zakupu gadżetów rajdowych, koszt wyżywienia uczestników rajdu, inne koszty związanych z całościową organizacją imprezy.

Podsumowanie 

Rajd ukończyły wszystkie Grupy. Uczestnicy dostaną potwierdzenie ukończenia III Rajdu „…pójdę w nocy mrok…”. W tym wydarzeniu nie jest ważna kolejność i czas ukończenia ważne jest samo przejście i wspólny wysiłek dla upamiętnienia wydarzeń września 1939r. Okazało się, że czas na wspomnienia i rozmyślania z wydarzeń września 1939r. każda grupa znalazła na trasie podczas postoju przy kopertach i odczytywaniu na głos notek historycznych. Przy ognisku każdy myślał bardziej o odpoczynku i integracji dzieląc się wrażeniami z tras. Rajd na pewno spełnia swoją rolę. Chodzi o wspólny wysiłek dla upamiętnienia obrońców Łaskarzewa i wydarzeń września 1939r. Rajdowicze i Rajdoiczki idą i kończą wymagające trasy, które dla większości są najdłuższymi w życiu przebytymi odległościami. Organizacyjnie również dobrze to wyglądało chociaż na pewno warto wprowadzić pewne poprawki i udoskonalenia, np. związane ze znaczeniem tras, czasem wyjścia, itp. Pieszy Rajd Łaskarzewski „…pójdę w nocy mrok…” ma duży potencjał rozwoju i na pewno można zaliczyć to wydarzenie do bardziej udanych oddolnych inicjatyw w powiecie garwolińskim. Organizatorzy dziękują wszystkim za udzielone wsparcie dla wydarzenia i zapraszają do udziału za rok.

Zasady udziału w Trzecim Rajdzie …Pójdę w nocy mrok.. 2013

Już za kilkanaście dni w nocy z 21 na 22 września 2013 odbędzie się Trzeci Łaskarzewski Rajd Nocny „…Pójdę w nocy mrok…”.

Dokumentacja Rajdu

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie. Szczegóły uczestnictwa dostępne są w załączonej dokumentacji Rajdu.

Regulamin Rajdu “…pójdę w nocy mrok…” 2013

Karta zgłoszeniowa dla wszystkich Rajdowiczów“…pójdę w nocy mrok…” 2013


Karta zgłoszeniowa grupy zorganizowanej “…pójdę wnocy mrok…” 2013

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Rajdzie “…pójdęw nocy mrok…” 2013

Harmonogram Rajdu 21/22 września ”…pójdę w nocy mrok…” 2013

Plan wydarzeniaczas
1.Zapalenie znicza pod pomnikiem obrońców Łaskarzewa przy ul. Warszawskiej przez reprezentację Rajdugodzina 16.00
2.Zwiedzanie muzeum w podziemiach Kościoła Parafialnego w Łaskarzewieod 16.00 do 17.00
3.Zbiórka przed wymarszem w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego przy ul. Alejowej 13 (II piętro budynek OSP Łaskarzew)od 18.30 do 19.00
4.Wymarsz na trasy wszystkich uczestników Radowiczów.godzina 19.00
5.Punkt specjalny w okolicach Łaskarzewa – ognisko z poczęstunkiem dla Rajdowiczów.od około 23.00 do około 1.00
6.Powrót z tras rajdu wszystkich uczestników Rajdowiczów. Pożegnanie uczestników.około 4.00
7.Możliwość bezpłatnego noclegu w siedzibie Stowarzyszenia KG Serbianki oraz w siedzibie Stowarzyszenia C.I.A. w Łaskarzewie. Potrzebna własna kalimata i śpiwór.od około 4.00
8.Dla zainteresowanych certyfikaty ukończenia Rajdu do odebrania u organizatorów lub prześlemy na podany adres. Możliwość zebrania punktów PTTK za przejście trasy.do 31.10.2013r.

Rajd w tym roku z opłatą wpisową.

Uczestnicy uiszczają do dnia 16.09.2013 opłatę wpisową w wysokości 5 zł (od osoby) przelewem na konto:

Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej 08-450 Łaskarzew ul. Kolejowa 1
Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
42 9217 0001 0000 2697 2000 0010
W tytule przelewu wpisuje się: 1.      nazwę grupy i dopisek rajd w przypadku przelewów grupowych
2.      imię i nazwisko przelewającego z dopiskiem rajd w przypadku przelewów pojedynczych osób.

lub w gotówce w siedzibie:
Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne Łaskarzew ul. Alejowa 13, od poniedziałku do piątku (9-13 września 2013) u Michała Józwickiego w godzinach dyżurów:

a)      poniedziałek, środa od 9.00 do 17.00
b)     wtorek, czwartek i piątek od 13.00 do 21.00  
W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie uiszczenia składki na późniejszy termin. Należy to jednak uzgodnić z organizatorami drogą mailową
(historia.laskarzew@interia.pl). Opłata przeznaczona jest na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją
rajdu. W przypadku nie wykorzystania opłaty rekrutacyjnej, zostanie ona wykorzystana na
organizację wydarzeń popularyzujących historię w roku 2014.

Zgłoszenie udziału

Karty zgłoszeniowe potwierdzające chęć uczestnictwa w rajdzie powinny zostać złożone w terminie do dnia 16 września 2013:
1.      osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne Łaskarzew ul. Alejowa 13, od poniedziałku do piątku (9-16 września 2013) u Michała Józwickiego w godzinach dyżurów:
a)      poniedziałek, środa od 9.00 do 17.00
b)      wtorek, czwartek i piątek od 13.00 do 21.00  
2.      lub mailem na adres historia.laskarzew@interia.pl do 16 września 2013.
3.      Osobiście poprzez indywidualny kontakt:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, tel. 602716492,
Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie poprzez utworzone wydarzenie na Facebooku prosimy o dopełnienie formalności, wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych organizatorom Rajdu.

Potwierdzenie udziału

Formalne zgłoszenia i wpłatę wpisowego przyjmujemy tylko do 16 września 2013 roku z uwagi na konieczność sprawnego załatwienia spraw organizacyjnych związanych z Rajdem. Po dokonaniu zgłoszenia i opłaty wpisowej w terminie do 16 września 2013 roku organizatorzy wysyłają uczestnikom potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa.
Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników, certyfikaty ukończenia i uczestnictwa w Rajdzie. 
Zapraszamy zainteresowanych.
Pójdziemy trzema szlakami żółtym, niebieskim i czerwonym. Do przeglądu na załączonej mapie.