Zasady udziału w IV Łaskarzewskim Rajdzie Nocnym „Pójdę w nocy mrok”

Już za kilkanaście dni w nocy z 20 na 21 września 2014r. odbędzie się Czwarty Łaskarzewski Rajd Nocny „…Pójdę w nocy mrok…”.  Wspólnymi siłami aktywnych członków organizacji pozarządowych i wolontariuszy podejmujemy wysiłek przeprowadzenia Łaskarzewskiego Rajdu Nocnego „…pójdę w nocy mrok…”. Jest to oddolna inicjatywa, mająca integrować osoby świadome potrafiące podjąć wysiłek na rzecz upamiętnienia lokalnych wydarzeń historycznych, oddając w ten sposób hołd tym, którzy we Wrześniu 1939r „weszli w las” lub jak mówią słowa partyzanckiej pieśni „poszli w nocy mrok”.

Trasy: Tegoroczne trasy rajdu biegły będą wśród lasów i pól Woli Łaskarzewskiej, Uścieńca, Dąbrowy, Krzywdy, Grabiny, Budla, Aleksandrowa i Izdebna. Start i meta przewidziane jak zwykle w Łaskarzewie. Punkt specjalny z ogniskiem w tle na półmetek rajdu zlokalizowany będzie w okolicach wsi Uścieniec.  •            Trasa rajdowa nr 1. Łaskarzew- Dąbrowa Kolonia – Uścieniec – Punkt Specjalny- Izdebno – Aleksandrów (krzyż) – Łaskarzew (Pętla 16km)
•             Trasa Rajdowa nr 2. Łaskarzew- Dąbrowa Kolonia – Uścieniec – Punkt Specjalny- Izdebno – Aleksandrów (krzyż) – Łaskarzew (Pętla 20 km)
•             Trasa Rajdowa nr 3. Ograniczona powyższymi miejscowościami oraz miejscowością Budel. Zawiera się w niej także punkt specjalny. Ze względu na zadaniowy charakter trasy, dokładny jej przebieg znają jedynie organizatorzy oraz służby tj. policja, straż pożarna itp. (Pętla 25 km).

Plan wydarzeniaczas
1.Zapalenie znicza pod pomnikiem obrońców Łaskarzewa przy ul. Warszawskiej przez reprezentację Rajdugodzina 16.00
2.Zwiedzanie muzeum w podziemiach Kościoła Parafialnego w Łaskarzewieod 16.00 do 17.00
3.Zbiórka przed wymarszem w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego przy ul. Alejowej 13 (II piętro budynek OSP Łaskarzew)od 18.30 do 19.00
4.Wymarsz na trasy wszystkich uczestników Radowiczów.godzina 19.00
5.Punkt specjalny w okolicach Łaskarzewa – ognisko z poczęstunkiem dla Rajdowiczów.od około 22.00 do około 12.00
6.Powrót z tras rajdu wszystkich uczestników Rajdowiczów. Pożegnanie uczestników.około 4.00
7.Możliwość bezpłatnego noclegu w siedzibie Stowarzyszenia KG Serbianki oraz w siedzibie Stowarzyszenia C.I.A. w Łaskarzewie. Potrzebna własna kalimata i śpiwór.od około 4.00

Rajd z opłatą wpisową. Uczestnicy uiszczają opłatę wpisową w wysokości 5 zł (od osoby) w gotówce w siedzibie:Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie ul. Alejowa 13, (II piętro, budynek OSP Łaskarzew) w dniu 13.09.2014r. (sobota) w godzinach dyżuru od 16.00 do 19.0017.09.2014r. (środa) w godzinach dyżuru od 19.00 do 21.00.lub Osobiście poprzez indywidualny kontakt:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, tel. 602716492, Opłata przeznaczona jest na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją rajdu. W przypadku nie wykorzystania opłaty rekrutacyjnej, zostanie ona wykorzystana na organizację wydarzeń popularyzujących historię w 2015 roku. Zgłoszenie udziału Karty zgłoszeniowe potwierdzające chęć uczestnictwa w rajdzie powinny zostać złożone  w dniu 13.09.2014r. (sobota) w godzinach dyżuru od 16.00 do 19.0017.09.2014r. (środa) w godzinach dyżuru od 19.00 do 21.00: lub Osobiście poprzez indywidualny kontakt:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, tel. 602716492, Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne na: www.pojdewnocymrok.blogspot.com Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie poprzez utworzone wydarzenie na Facebooku prosimy o dopełnienie formalności, wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych organizatorom Rajdu. Potwierdzenie udziałuZgłoszenia i wpłatę wpisowego przyjmujemy tylko do 17 września 2014 do godziny 21.00 z uwagi na konieczność sprawnego załatwienia spraw organizacyjnych związanych z Rajdem. Po dokonaniu zgłoszenia i opłaty wpisowej w terminie do 17 września 2014r. organizatorzy wysyłają uczestnikom potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa. Organizatorzy to członkowie i wolontariusze organizacji: Stowarzyszenia Historycznego Ziemi Łaskarzewskiej Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników Rajdu.  Zapraszamy zainteresowanych