Drugi Łaskarzewski Rajd pieszy „…pójdę w nocy mrok…”

Cel Rajdu Drugi Rajd pieszy „…pójdę w nocy mrok…” już za nami. Dokładnie łącznie 103 rajdowiczów i rajdowiczek w nocy z 15 na 16 września 2012r. weszło w nocy mrok. We wspólnym nocnym wędrowaniu uczestniczyli dorośli i młodzież, którzy zdecydowali się na wspólny wysiłek dla upamiętnienia i zachowania od zapomnienia wydarzeń września 1939r. – obrony i spalenia miasta Łaskarzewa. W ten sposób uczcili nie tylko naszą lokalną historię ale także wszystkich, którzy w 1939r. podjęli nierówną walkę z okupantem.

Przed wyjściem Rozpoczęcie rajdu 2012 nastąpiło o godzinie 17.00 przy pomniku obrońców Łaskarzewa gdzie delegacja zapaliła symboliczny znicz. Około 17.30 dostępne dla zwiedzających było łaskarzewskie muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej w podziemiach kościoła parafialnego, gdzie można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów związanych z życiem i tradycją ziemi łaskarzewskiej. Muzeum zwiedziło około 10 osób. W punkcie zbiórki rajdowej przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie pierwsi uczestnicy zbierali się do wyjścia już około godziny 18.00 а od 19.00 organizatorzy z Komandorem na czele zaczęli przeprowadzać odprawę poszczególnych grup. W tym roku w ustalonym terminie udział w rajdzie zgłosiło 7 grup. Zgłosiły się grupy młodzieżowe zorganizowane i pod opieką nauczycieli łaskarzewskich szkół: Nocni Wędrowcy, Licealiści, Jedynka, Dwójka. Zgłosiły się również grupy młodzieżowe zorganizowane przez młodych i pod opieką kapitanów: Grom, Jelenie w terenie, Dziunie, Piw Nic А Paw Pod Nami. Organizatorzy utworzyli 2 grupy z chętnych, którzy złożyli indywidualne zgłoszenia dołączyli kilka osób do istniejących już grup oraz połączyli Dziunie z Piw Nic А Paw Pod Nami z uwagi na małą liczebność tej ostatniej grupy.

Trasy, grupy i przebieg Około 20.00 uczestnicy wychodzili na dwie wyznaczone trasy Rajdu w odstępach 10 minutowych i po około 40 minutach wyszli na szlak ostatni rajdowicze а na nocnym dyżurze w bazie Rajdu w Stowarzyszeniu C.I.A przy ul. Alejowej 13 czuwał P. Tadeusz Rutkowski Komandor Rajdu wraz z P. Renatą Bednarczyk i P. Elizą Jóźwicką wspierającymi Komandora. Szlak niebieski o długości około 26 km.: Łaskarzew – Przychód – Stary Helenów – Leokadia – Punkt specjalny, wspólne ognisko w okolicach wsi Przyłęk – Nowy Pilczyn – Wola Rowska – Łaskarzew. Szlak czerwony o długości około 20 km: Łaskarzew – Wola Rowska – Nowy Pilczyn – Punkt specjalny, wspólne ognisko w okolicach wsi Przyłęk –Leokadia- Stary Helenów – Łaskarzew. Szlakiem czerwonym poszli z zachowaniem kolejności: Nocni Wędrowcy pod opieką P. Alicji Sapryk i jednego z organizatorów P. Andrzeja Żółkosia , Licealiści pod opieką P. Joanny Głaszczki i P. Piotra Głaszczki , Dwójka z opiekunem P. Sylwią Larkiewicz oraz Licealiści z opiekunem P. Andrzejem Szałasem i jednym z organizatorów P. Henrykiem Dąbrowskim. Na szlak niebieski wyszły po kolei grupy: Grom z Kapitanem P. Marcinem Wolskim i jednym z organizatorów P. Bartkiem Marciniakiem, Jelenie w terenie z kapitanem P. Agnieszką Korgol, Dziunie z Piw Nic А Paw Pod Nami z kapitanem P. Agatą Korgol i jednym z organizatorów P. Piotrem Żabczyńskim, Grupa Mróz z kapitanem P. Mrozem oraz Grupa Pawła Kuracha z kapitanem i organizatorem P. Pawłem Kurachem i P. Markiem Kusakiem. Samochodem na trasę wyruszył P. Marian Żabczyński – Strażnik Rajdu, któremu w wykonywaniu przydzielonych obowiązków towarzyszyła małżonka P. Urszula Żabczyńska. Uczestnicy mieli za zadanie odszukanie na swoich trasach siedmiu kopert z notkami dotyczącymi wydarzeń historycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kampanii wrześniowej i II wojny światowej 1939r.- 1945r. mających wpływ na losy miasta Łaskarzew, powiatu garwolińskiego i losy Polski. Trasy nie były łatwe do przejścia. Tym bardziej w nocy. Uczestnicy musieli się wykazać wzorową umiejętnością orientacji w terenie oraz niezłą kondycją i sprawnością fizyczną. Wędrowali przez łąki, lasy i pola z małymi wyjątkami również drogami utwardzonymi. Świeże, rześkie nocne wrześniowe powietrze dawało dodatkową siłę do dalszej wędrówki podczas, której szczególnie na początku tras słychać było śpiewy rajdowiczów.

Krótka statystyka Na 103 idących najliczniej reprezentowaną grupą mieszkańców Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego w II Rajdzie była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, która stanowiła około 80 procent uczestników wydarzenia. Na trasy wyszło również więcej rajdowiczek niż rajdowiczów w proporcji około 60 do 40 procent. Liczebność poszczególnych grup kształtowała się od 7 do 15 uczestników w grupie. W porównaniu z I Rajdem podwoiła się liczba uczestników, którzy właśnie poprzez wspólny wysiłek chcą upamiętniać rocznicę obrony i spalenia miasta Łaskarzew.

Punkt specjalny Na półmetku rajdu około godziny 11.30 organizatorzy przygotowali tzw. Punk specjalny czyli ognisko z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników II rajdu „…pójdę w nocy mrok…”. Na pole pod Przyłękiem w miejscu udostępnionym dla Rajdu przez Państwa Marciniak z Łaskarzewa przybyli strażacy z OSP Łaskarzew, którzy pomogli w rozpaleniu ogniska, wydawali prowiant uczestnikom, podświetlali teren punktu specjalnego oraz zapewnili zabezpieczenie medyczne wydarzeniu. Uczestnicy posilili się i wzmocnili na dalszą trasę pieczoną kiełbaską, pączkami i na koniec przed ponownym wyjściem około 1.30 gorącą żołnierską grochówką. Przy płomieniach ogniska panowała radosna atmosfera sprzyjająca integracji wszystkich rajdowiczów i rajdowiczek.

Organizatorzy, wsparcie medialne i sponsorzy: Rajd „…pójdę w nocy mrok…” to oddolna inicjatywa przeprowadzona wspólnymi siłami trzech łaskarzewskich organizacji pozarządowych, tj. Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Łaskarzewie. W organizację rajdu licznie zaangażowani byli mieszkańcy Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego. Wsparcie promocyjne dla rajdu tak jak rok temu zapewniały media lokalne oraz patroni medialni, tj. Gazeta Powiatu Garwolińskiego Twój Głos, Gazeta Młodych Nasze Sprawy, Portal KurierGarwoliński.pl, Portal WirtualnyGarwolin.pl, Portal Gazeta-Młodych.pl, Portal NaszeSprawy.info, Portal eGarwolin.pl, Portal elaskarzew.pl ,Telewizja internetowa TVGarwolin.pl. Wydarzeniem zainteresowali się także lokalni prywatni przedsiębiorcy, którzy zostali sponsorami rajdu zapewniając finansowanie na potrzeby rajdu. Wsparcia udzielili: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie, Ośrodek Szkolenia Kierowców WALDI, TOP Market Łaskarzew, Młyny Żabczyńscy, Piekarnia Żabczyńscy, Sklep ogólno przemysłowy JEDYNKA, Sklep Militarny Garwolin, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne. Koszty poniesione przez sponsorów to: koszt ubezpieczenia uczestników rajdu, koszt druku certyfikatów uczestnictwa w rajdzie, koszt zakupu czapeczek rajdowych, koszt nadruku na czapeczkach, koszt wyżywienia uczestników rajdu, inne koszty związanych z całościową organizacją imprezy.

Podsumowanie Rajd ukończyły wszystkie grupy z jednym indywidualnym wyjątkiem. Wszyscy pozostali uczestnicy dostaną potwierdzenie ukończenia II Rajdu „…pójdę w nocy mrok…”. W tym wydarzeniu nie jest ważna kolejność i czas ukończenia ważne jest samo przejście i wspólny wysiłek dla upamiętnienia wydarzeń września 1939r. Okazało się, że czas na wspomnienia i rozmyślania z wydarzeń września 1939r. każda grupa znalazła na trasie podczas postoju przy kopertach i odczytywaniu na głos notek historycznych. Przy ognisku każdy myślał bardziej o odpoczynku i integracji dzieląc się wrażeniami z tras. Rajd na pewno spełnia swoją rolę. Chodzi o wspólny wysiłek dla upamiętnienia obrońców Łaskarzewa i wydarzeń września 1939r. Rajdowicze i Rajdoiczki idą i kończą ponad 20 km trasy, które dla większości są najdłuższymi w życiu przebytymi odległościami. Organizacyjnie również dobrze to wyglądało chociaż na pewno warto wprowadzić pewne poprawki i udoskonalenia, np. związane ze znaczeniem tras, czasem wyjścia, formą zgłoszenia, itp. II Pieszy Rajd Łaskarzewski „…pójdę w nocy mrok…” ma duży potencjał rozwoju i na pewno można zaliczyć to wydarzenie do bardziej udanych oddolnych inicjatyw w powiecie garwolińskim. Organizatorzy dziękują wszystkim za udzielone wsparcie dla wydarzenia i zapraszają do udziału za rok.

Ogłoszenie „…pójdę w nocy mrok…” 2012

Już za kilka dni w nocy z 15 na 16 września 2012 odbędzie się Drugi Łaskarzewski Rajd Nocny „…Pójdę w nocy mrok…”. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie. Szczegóły uczestnictwa dostępne są w załączonej dokumentacji Rajdu.
Regulamin Rajdu “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Karta zgłoszeniowa dla wszyskich Rajdowiczów “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Karta zgłoszeniowa grupy zorganizowanej “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Rajdzie “…pójdę w nocy mrok…” 2012
Harmonogram Rajdu 15/16 września ”…pójdę w nocy mrok…” 2012
Rajd bez opłaty wpisowej. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników, certyfikaty ukończenia i uczestnictwa w Rajdzie.
Formalne zgłoszenia przyjmujemy tylko do 13 września 2012 roku z uwagi na konieczność ubezpieczenia wszystkich Rajdowiczów.
 Zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonych druków można składać:
1. osobiście:
w sobotę 8.09.2012r. od 13.00 do 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie ( II piętro budynek OSP Łaskarzew)
2. wysyłając skany e-maila: historia.laskarzew@interia.pl
3. poprzez indywidualny kontakt z zespołem organizacyjnym:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, e-mail: tel. 602716492,
Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie poprzez utworzone wydarzenie na Facebooku prosimy o dopełnienie formalności, wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych organizatorom Rajdu. 

Zapraszamy zainteresowanych.
Pójdziemy dwoma szlakami niebieskim i czerwonym. Do przeglądu na załączonej mapie.