Zasady udziału w Trzecim Rajdzie …Pójdę w nocy mrok.. 2013

Już za kilkanaście dni w nocy z 21 na 22 września 2013 odbędzie się Trzeci Łaskarzewski Rajd Nocny „…Pójdę w nocy mrok…”.

Dokumentacja Rajdu

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie. Szczegóły uczestnictwa dostępne są w załączonej dokumentacji Rajdu.

Regulamin Rajdu “…pójdę w nocy mrok…” 2013

Karta zgłoszeniowa dla wszystkich Rajdowiczów“…pójdę w nocy mrok…” 2013


Karta zgłoszeniowa grupy zorganizowanej “…pójdę wnocy mrok…” 2013

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Rajdzie “…pójdęw nocy mrok…” 2013

Harmonogram Rajdu 21/22 września ”…pójdę w nocy mrok…” 2013

Plan wydarzeniaczas
1.Zapalenie znicza pod pomnikiem obrońców Łaskarzewa przy ul. Warszawskiej przez reprezentację Rajdugodzina 16.00
2.Zwiedzanie muzeum w podziemiach Kościoła Parafialnego w Łaskarzewieod 16.00 do 17.00
3.Zbiórka przed wymarszem w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego przy ul. Alejowej 13 (II piętro budynek OSP Łaskarzew)od 18.30 do 19.00
4.Wymarsz na trasy wszystkich uczestników Radowiczów.godzina 19.00
5.Punkt specjalny w okolicach Łaskarzewa – ognisko z poczęstunkiem dla Rajdowiczów.od około 23.00 do około 1.00
6.Powrót z tras rajdu wszystkich uczestników Rajdowiczów. Pożegnanie uczestników.około 4.00
7.Możliwość bezpłatnego noclegu w siedzibie Stowarzyszenia KG Serbianki oraz w siedzibie Stowarzyszenia C.I.A. w Łaskarzewie. Potrzebna własna kalimata i śpiwór.od około 4.00
8.Dla zainteresowanych certyfikaty ukończenia Rajdu do odebrania u organizatorów lub prześlemy na podany adres. Możliwość zebrania punktów PTTK za przejście trasy.do 31.10.2013r.

Rajd w tym roku z opłatą wpisową.

Uczestnicy uiszczają do dnia 16.09.2013 opłatę wpisową w wysokości 5 zł (od osoby) przelewem na konto:

Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej 08-450 Łaskarzew ul. Kolejowa 1
Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
42 9217 0001 0000 2697 2000 0010
W tytule przelewu wpisuje się: 1.      nazwę grupy i dopisek rajd w przypadku przelewów grupowych
2.      imię i nazwisko przelewającego z dopiskiem rajd w przypadku przelewów pojedynczych osób.

lub w gotówce w siedzibie:
Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne Łaskarzew ul. Alejowa 13, od poniedziałku do piątku (9-13 września 2013) u Michała Józwickiego w godzinach dyżurów:

a)      poniedziałek, środa od 9.00 do 17.00
b)     wtorek, czwartek i piątek od 13.00 do 21.00  
W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie uiszczenia składki na późniejszy termin. Należy to jednak uzgodnić z organizatorami drogą mailową
(historia.laskarzew@interia.pl). Opłata przeznaczona jest na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją
rajdu. W przypadku nie wykorzystania opłaty rekrutacyjnej, zostanie ona wykorzystana na
organizację wydarzeń popularyzujących historię w roku 2014.

Zgłoszenie udziału

Karty zgłoszeniowe potwierdzające chęć uczestnictwa w rajdzie powinny zostać złożone w terminie do dnia 16 września 2013:
1.      osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne Łaskarzew ul. Alejowa 13, od poniedziałku do piątku (9-16 września 2013) u Michała Józwickiego w godzinach dyżurów:
a)      poniedziałek, środa od 9.00 do 17.00
b)      wtorek, czwartek i piątek od 13.00 do 21.00  
2.      lub mailem na adres historia.laskarzew@interia.pl do 16 września 2013.
3.      Osobiście poprzez indywidualny kontakt:
Piotr Żabczyński, tel. 697413624,
Henryk Dąbrowski, tel. 517978427,
Marek Kusak, tel. 602716492,
Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie poprzez utworzone wydarzenie na Facebooku prosimy o dopełnienie formalności, wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych organizatorom Rajdu.

Potwierdzenie udziału

Formalne zgłoszenia i wpłatę wpisowego przyjmujemy tylko do 16 września 2013 roku z uwagi na konieczność sprawnego załatwienia spraw organizacyjnych związanych z Rajdem. Po dokonaniu zgłoszenia i opłaty wpisowej w terminie do 16 września 2013 roku organizatorzy wysyłają uczestnikom potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa.
Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników, certyfikaty ukończenia i uczestnictwa w Rajdzie. 
Zapraszamy zainteresowanych.
Pójdziemy trzema szlakami żółtym, niebieskim i czerwonym. Do przeglądu na załączonej mapie.